25.8.09

Một góc nhìn cuộc sống #2Cánh cửa ra đại dương

Có hai câu thơ tình cờ đọc được trong blog em lantuvien. Ý thơ hay, nhỉ?

"Em chỉ là một con sóng nhỏ
Còn anh là cả một đại dương"

Không có nhận xét nào: