17.8.11

Tôi....

... hình minh hoạ tớ, trên báo Đẹp...


Không có nhận xét nào: