20.11.10

{Ảnh} - Những quả đào đầu tiên...

... của mùa hè :).

Năm nay hình như mấy quả đào hay nectatine ở bên úc đến muộn muộn là. Lại đắt nữa chứ. Không sao, mùa hè ơi, ta chờ mi :P


Không có nhận xét nào: