29.6.11

{Ảnh và đọc}


Gần đây WP đọc The eternal lightness of being. Hay. Có đoạn thế này:

Những người với những kì vọng cao xa một ngày nào đó sẽ nếm trải cảm giác chóng mặt. Vì sao ư? Đó có phải là nỗi sợ bị trượt ngã? Không. Cảm giác chóng mặt ấy có nguồn gốc cao xa hơn là sự sợ hãi. Đấy là tiếng gọi phía dưới kia, vẫy gọi chúng ta. Đấy là bản năng muỗn vứt bỏ tất cả. Cái bản năng mà chúng ta sợ hãi và muốn chối bỏ.

— Milan Kundera

Không có nhận xét nào: